Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Phát triển nền nông nghiệp công nghệ cao: Cần cơ chế hoàn thiện

Điều tra
Quốc Tuấn 30/11/2018
Hà Nam là một trong những địa phương đi đầu trong thử nghiệm mô hình chính quyền địa phương đứng ra thuê đất của người dân sau đó giao lại cho doanh nghiệp. Tuy nhiên, mô hình này gặp không ít băn khoăn, nhất là theo những quy định của pháp luật.
Có thể bạn thích?