Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Hậu cổ phần hóa: Trả lại đúng giá trị cho doanh nghiệp Nhà nước

Điều tra
Quốc Tuấn 19/12/2018
Thời điểm hiện tại, dư luận vẫn còn nguyên sức nóng về vụ việc Hãng Phim truyện Việt Nam hay Cảng Quy Nhơn được mua lại với mức giá, theo các chuyên gia là thấp hơn rất nhiều lần so với giá trị thực của doanh nghiệp đang sở hữu.
Có thể bạn thích?