Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Đấu thầu qua mạng: Thành công dựa vào nhân lực, công nghệ và niềm tin

Điều tra
Quốc Tuấn 09/11/2018
Hệ thống đấu thầu qua mạng ra đời cung cấp chức năng đấu thầu điện tử trong lĩnh vực mua sắm công. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, việc đấu thầu qua mạng vẫn còn gặp nhiều khó khăn. Vậy cần có những giải pháp như thế nào để thực hiện?
Có thể bạn thích?