Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Giải pháp nào tránh "thất thoát" trong hình thức đầu tư BT

Điều tra
Quốc Tuấn 11/09/2018
Đầu tư BT được coi là giải pháp đóng vai trò quan trọng trong phát triển hạ tầng. Tuy nhiên trên thực tế, các dự án này còn tồn tại hàng loạt các vấn đề gây thất thoát nguồn ngân sách nhà nước. Giải pháp cho các vấn đề đó sẽ có trong phóng sự sau đây
Có thể bạn thích?