Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Cần sớm ban hành luật về hình thức đầu tư PPP

Điều tra
Quốc Tuấn 24/11/2018
Hình thức đầu tư đối tác công tư (gọi tắt là PPP) có hiệu lực từ ngày 19/06/2018 với nhiều quy định tiến bộ. Sau 4 tháng triển khai nghị định bộc lộ nhiều vướng mắc, phụ thuộc vào nhiều luật khác nhau như Luật đầu tư công, luật doanh nghiệp,...
Có thể bạn thích?