Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:094 474 8468

VKSNDTC gặp mặt các cán bộ, công chức nghỉ chế độ hưu trí

Bản tin KSTV
27/04/2018
Chiều 26/04/2018, VKSNDTC gặp mặt các cán bộ, công chức nghỉ chế độ hưu trí vào các tháng 4, 5, 6 năm 2018
Có thể bạn thích?