Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng nội dung, hình thức trình bày Tạp chí Kiểm sát in

Bản tin Kiểm sát
PV 07/03/2024
Ngày 06/3/2024, Tạp chí Kiểm sát tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Trao đổi kinh nghiệm trong xây dựng nội dung, hình thức trình bày Tạp chí Kiểm sát in, đáp ứng yêu cầu của Hội đồng Giáo sư Nhà nước”.
Có thể bạn thích?