Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Quy định mới nhất về 19 điều đảng viên không được làm

Clip của bạn
Thanh Dung - Đức Tài 29/10/2021
Kiemsat.vn - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban chấp hành Trung ương vừa ký ban hành Quy định số 37-QĐ/TW về những điều đảng viên không được làm, quy định này thay thế Quy định số 47-QĐ/TW năm 2011.
Có thể bạn thích?