Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Kết quả thí điểm mô hình chuyển đổi số của VKSND tối cao

Clip của bạn
PV 07/03/2024
Kế hoạch số 167/KH-VKSTC ngày 31/8/2023 của VKSND tối cao về thực hiện thí điểm mô hình chuyển đổi số tại Cục 2 với mục tiêu là Cục 2 trở thành đơn vị đi đầu, dẫn dắt công cuộc chuyển đổi số của ngành KSND.
Có thể bạn thích?