Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Phim tài liệu: Phan Bội Châu - Bậc anh hùng, vị thiên sứ

Clip của bạn
01/04/2018
Dưới bầu trời Việt Nam, trong mấy chục năm đầu thế kỷ XX, Người được nhân dân cả nước sủng ái, được lịch sử tôn vinh; Là lãnh tụ của các phong trào giải phóng dân tộc tiêu biểu trước thời đại Cách mạng vô sản; Một nhà văn hóa lớn trong lịch sử văn hóa Vi
Có thể bạn thích?