Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Mức phí cách ly tập trung với người Việt Nam ở trong nước

Clip của bạn
Nguyễn Nho - Đức Tài 19/02/2021
Kiemsat.vn - Chính phủ đã ban hành Nghi quyết 16 quy định về chi phí cách ly y tế khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19.
Có thể bạn thích?