Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Một số điểm mới về bảo hiểm xã hội bắt buộc có hiệu lực từ 01/9/2021

Clip của bạn
Nguyễn Nho - Đức Tài 31/08/2021
Kiemsat.vn - Bộ Lao động Thương binh và xã hội đã ban hành Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH việc sửa đổi một số điều của Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Luật Bảo hiểm xã hội.
Có thể bạn thích?