Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:094 474 8468

Hội hưu trí ngành kiểm sát nhân dân khu vực Xứ Đoài kỷ niệm 10 năm ngày thành lập

Bản tin KSTV
02/05/2018
Ngày 27/04/2018, hội cán bộ hưu trí ngành kiểm sát nhân dân khu vực Xứ Đoài, Hà Nội đã tổ chức buổi kỷ niệm 10 năm thành lập (2008-2018)
Có thể bạn thích?