Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Giảm 30% tiền thuê đất năm 2021 cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Clip của bạn
Nguyễn Nho - Đức Tài 05/10/2021
Kiemsat.vn - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg về việc giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
Có thể bạn thích?