Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Đẩy mạnh phát động các phong trào đoàn gắn liền với công tác chuyên môn nghiệp vụ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị

Clip của bạn
PV 10/02/2023
Đó là một trong những nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2023 của Đoàn Thanh niên VKSND tối cao được xác định tại Hội nghị triển khai công tác năm 2023.
Có thể bạn thích?