Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Chìa khóa để thực thi hiệu quả nhất pháp luật về phòng, chống ma túy

Clip của bạn
PV 04/11/2022
Đây là cuốn sách quan trọng, liên quan trực tiếp đến Chương trình phòng, chống ma túy đang được Chính phủ hết sức quan tâm và liên quan đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Có thể bạn thích?