Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

VKSND tỉnh Quảng Ninh tập trung thực hiện tốt công tác ứng dụng công nghệ thông tin, thúc đẩy chuyển đổi số

Phóng sự - Phim tài liệu
25/11/2021
Kiemsat.vn - Năm 2021, ngành Kiểm sát Quảng Ninh tiếp tục thực hiện phương châm "Đoàn kết, đổi mới - Trách nhiệm, kỷ cương - Thực chất, hiệu quả". Nổi bật là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo và điều hành.
Có thể bạn thích?