Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

VKSND tỉnh Ninh Bình: Báo cáo tóm tắt kết quả công tác kiểm sát năm 2021

Bản tin Kiểm sát
Thanh Dung - Đức Tài 21/01/2022
Kiemsat.vn - Trong năm 2021, với sự nỗ lực có gắng của tập thể lãnh đạo, công chức, người lao động, VKSND tỉnh Ninh Bình đã đạt được nhiều kết quả nổi bật.
Có thể bạn thích?