Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

VKSND Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn quyết định khởi tố cô gái dọa nổ bom cướp ngân hàng

Bản tin KSTV
20/10/2020
Kiemsatvn - VKSND Thành phố Hồ Chí Minh phê chuẩn quyết định khởi tố cô gái dọa nổ bom cướp ngân hàng
Có thể bạn thích?