Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

VKSND huyện Đak Pơ: Lá cờ đầu của ngành Kiểm sát nhân dân tỉnh Gia Lai

Bản tin Kiểm sát
01/02/2022
Trong năm 2021, VKSND huyện Đak Pơ đã có nhiều đổi mới trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Cùng với đó là sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Ngành.
Có thể bạn thích?