Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Từ ngày 8/2/2021: Người dân có thể làm thủ tục cấp "sổ đỏ" tại nhà

Bản tin KSTV
Nguyễn Nho - Đức Tài 07/01/2021
Nghị 148/2020 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 8/2/2021 sẽ có nhiều điểm mới liên quan đến việc cấp sổ đỏ, trong đó người dân có thể yêu cầu làm sổ đỏ nhanh, tại nhà theo nhu cầu song phải đáp ứng thời gian theo quy định của UBND cấp tỉnh.
Có thể bạn thích?