Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06 và sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế số 169, 170

Bản tin KSTV
22/11/2019
Tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 06 và sơ kết 1 năm thực hiện Quy chế số 169, 170
Có thể bạn thích?