Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Sửa đổi liên quan đến đình chỉ thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bản tin Kiểm sát
Đức Tài - Nguyễn Nho 14/04/2021
Kiemsat.vn - Có hiệu lực từ ngày 27/4/2021, Thông tư 05/2021/TT-BGDĐT sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp THPT ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BGDĐT ngày 26/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Có thể bạn thích?