Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Ranh giới mong manh

Bảo vệ pháp luật
25/01/2021
Với tinh thần thượng tôn pháp luật, Viện kiểm sát nhân dân hai cấp tỉnh Vĩnh Phúc đã quyết tâm bảo vệ kháng nghị đến cùng, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự.
Có thể bạn thích?