Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Quy trình kiểm sát quyết định giải quyết vụ án hành chính của Tòa án trong giai đoạn giám đốc thẩm, tái thẩm

Bản tin Kiểm sát
Nguyễn Nho - Đức Tài 26/09/2021
Kiemsat.vn - Vừa qua Viện trưởng VKSND tối cao có Quyết định số 255/QĐ-VKSTC ban hành Quy định về quy trình kiểm sát bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính của Tòa án.
Có thể bạn thích?