Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Phiên tòa rút kinh nghiệm toàn quốc năm 2018

Clip của bạn
07/09/2018
Phiên tòa được ghi hình tường thuật theo Kế hoạch số 86/KH-VKSTC ngày 06/8/2018 của Viện kiểm sát nhân dân tối cao. Đề nghị Viện trưởng VKS các cấp chỉ đạo đơn vị theo dõi, tổ chức họp rút kinh nghiệm và gửi biên bản họp về Vụ 7 VKSNDTC.
Có thể bạn thích?