Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Ngành Kiểm sát Hải Phòng lựa chọn “Ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số” là khâu đột phá công tác năm 2023

Bản tin Kiểm sát
PV 11/04/2023
VKSND hai cấp ngành Kiểm sát Hải Phòng tiếp tục có nhiều đổi mới, sáng tạo trong chỉ đạo điều hành và chuyên môn, nghiệp vụ để hoàn thành tốt hơn nữa chức năng nhiệm vụ của Ngành và phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Có thể bạn thích?