Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Lãnh đạo VKSND tối cao tiếp Đoàn đại biểu VKSND tối cao Lào

Bản tin Kiểm sát
PV 05/04/2023
Ngày 04/04/2023, đồng chí Nguyễn Quang Dũng, Phó Viện trưởng VKSND tối cao đã chủ trì buổi tiếp Đoàn đại biểu VKSND tối cao Lào do đồng chí Phoutthavong Boualapha, Vụ trưởng Vụ Kiểm sát chung, VKSND tối cao Lào làm Trưởng đoàn
Có thể bạn thích?