Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Ký Tuyên bố chung Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13

Bản tin Kiểm sát
PV 07/12/2023
Hội nghị Viện trưởng Viện kiểm sát, Viện công tố các nước ASEAN - Trung Quốc lần thứ 13 đã ký kết Tuyên bố chung, hoàn thành chương trình Hội nghị đề ra.
Có thể bạn thích?