Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 trong ngành Kiểm sát nhân dân

Bản tin Kiểm sát
PV 30/08/2023
Ngày 29/8/2023, tại trụ sở VKSND tối cao, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố Quyết định kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 trong ngành Kiểm sát nhân dân
Có thể bạn thích?