Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Hội thảo góp ý kiến, hoàn thiện “Báo cáo tình hình người dưới 18 tuổi là bị can/bị cáo/bị hại trong các vụ án hình sự tại Việt Nam năm 2022”

Bản tin Kiểm sát
PV 22/12/2023
Ngày 22/12, Cục 2 VKSND tối cao phối hợp với Phòng Bảo vệ trẻ em, Quỹ Nhi đồng Liên Hợp quốc Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý kiến, hoàn thiện “Báo cáo tình hình người dưới 18 tuổi là bị can/bị cáo/bị hại trong các vụ án hình sự tại Việt Nam năm 2022”
Có thể bạn thích?