Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Hội thảo Công bố báo cáo tình hình người dưới 18 tuổi phạm tội và người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự năm 2021

Bản tin Kiểm sát
Việt Anh 17/05/2023
Ngày 16/05, Cục Thống kê tội phạm và Công nghệ thông tin VKSND tối cao phối hợp với Phòng Bảo vệ trẻ em, Quỹ Nhi Đồng LHQ tổ chức Hội thảo Công bố báo cáo tình hình người dưới 18 tuổi phạm tội và người dưới 18 tuổi là bị hại trong các vụ án hình sự
Có thể bạn thích?