Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Hội thảo chuyên đề chuyển đổi số cho Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân

Bản tin Kiểm sát
PV 26/05/2024
Ngày 24/5/2024, VKSND tối cao phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) tổ chức Hội thảo chuyên đề chuyển đổi số cho Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Kiểm sát nhân dân.
Có thể bạn thích?