Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Đảng uỷ VKSND tối cao: Báo cáo tổng kết công tác Đảng năm 2021

Bản tin Kiểm sát
02/04/2022
Năm 2021, Đảng uỷ VKSND tối cao đã triển khai đồng bộ các giải pháp, phối hợp với Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo VKSND tối cao vừa phòng chống dịch COVID-19 hiệu quả, vừa tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng gắn với xây dựng Ngành.
Có thể bạn thích?