Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Đảng bộ VKSND tối cao tham dự Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW và Chỉ thị số 35-CT/TW

Bản tin Kiểm sát
Hưu Quyết - Việt Anh 10/07/2024
Sáng 09/7/2024, Đảng bộ VKSND tối cao tham dự trực tuyến Hội nghị toàn quốc quán triệt Quy định số 144-QĐ/TW về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới; Chỉ thị số 35-CT/TW về Đại hội đảng bộ các cấp...
Có thể bạn thích?