Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Bộ Nội vụ chính thức bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức hành chính, văn thư từ ngày 1-8-2021

Bản tin Kiểm sát
Đức Tài - Nguyễn Nho 16/06/2021
Kiemsat.vn - Bộ Nội vụ chính thức bãi bỏ chứng chỉ ngoại ngữ, tin học với công chức hành chính, văn thư từ ngày 1-8-2021.
Có thể bạn thích?