Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Cơ quan điều tra VKSND tối cao

Bản tin Kiểm sát
29/04/2021
Kiemsat.vn - Bổ nhiệm lãnh đạo cấp phòng thuộc Cơ quan điều tra VKSND tối cao
Có thể bạn thích?