Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Áp dụng án treo trái pháp luật

Bảo vệ pháp luật
28/06/2021
Để áp dụng thống nhất chế định về án treo được quy định tại Điều 65 trong bộ luật hình sự năm 2015, Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đã bạn hành một nghị quyết. Tuy nhiên trong thực tế, việc áp dụng vẫn tồn tại nhiều vướng mắc
Có thể bạn thích?