Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:094 474 8468

VKSNDTC tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức năm 2018

Bản tin KSTV
09/03/2018
Ngày 08/03, VKSNDTC tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức cơ quan VKSNDTC năm 2018
Có thể bạn thích?