Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Ngành Kiểm sát quân sự triển khai công tác năm 2021

Bản tin KSTV
Thanh Dung - Đức Tài 12/01/2021
Kiemsat.vn - Chiều ngày 09/01/2021, VKSQS Trung ương đã tổ chức Hội nghị triển khai công tác kiểm sát quân sự năm 2021.
Có thể bạn thích?