Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:094 474 8468

Nâng cao tỷ lệ cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo trong ngành Kiểm sát nhân dân

Bản tin KSTV
06/03/2018
Sáng 05/03/2018, Ban vì sự tiến bộ Phụ nữ ngành KSND tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2018
Có thể bạn thích?