Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:094 474 8468

Ký kết Thông tư liên tịch về phối hợp giải quyết khiếu nại, tố cáo trong hoạt động tư pháp

Bản tin KSTV
06/04/2018
Thông tư liên tịch được xây dựng trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của từng bộ, ngành liên quan theo quy định của pháp luật nhằm đảm bảo pháp chế xã hội chủ nghĩa, làm cho công tác phối hợp kịp thời, chặt chẽ hơn.
Có thể bạn thích?