Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Khảo sát, lấy ý kiến về các đề án của Trung ương do VKSND tối cao chủ trì tại TP. Hà Nội

Bản tin Kiểm sát
PV 30/05/2024
Ngày 29/5/2024, VKSND tối cao phối hợp với các cơ quan chức năng của TP. Hà Nội tổ chức khảo sát, lấy ý kiến về các đề án của Trung ương do VKSND tối cao chủ trì.
Có thể bạn thích?