Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:094 474 8468

Internet vạn vật - tiềm năng phát triển ở Việt Nam

Bản tin KSTV
06/03/2018
Ngày 06/03, hội thảo Internet vạn vật: Từ truyền thông đến hiện thực được tổ chức bởi Nhóm chuyên gia Ngân hàng thế giới phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ
Có thể bạn thích?