Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Hội thảo Truyền thông chính sách và xử lý khủng hoảng truyền thông

Bản tin KSTV
28/12/2017
Sáng 28/12,tại Hà Nội,Trung tâm Bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí phối hợp với Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông phát triển (RED) tổ chức Hội thảo "Vai trò của cơ quan nhà nước trong việc truyền thông chính sách và xử lý khủng hoảng truyền thông.
Có thể bạn thích?