Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:094 474 8468

Hội thảo "Bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội trong hoạt động tố tụng hình sự"

Bản tin KSTV
02/06/2018
Nguyên tắc suy đoán vô tội được quy định trong Hiến pháp năm 2013 và BLTTHS năm 2015 là một trong những nguyên tắc cơ bản, quan trọng để đảm bảo một hệ thống tư pháp hình sự công bằng; bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong tố tụng hình sự.
Có thể bạn thích?