Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:094 474 8468

Học tập, quán triệt các Nghị quyết Trung ương 7, khóa XII của Đảng

Bản tin KSTV
05/07/2018
Sáng 04/07/2018 tại Hà Nội, Đảng ủy VKSNDTC đã tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Hội nghị Trung ương 7, khóa XII đã thông qua 3 nghị quyết quan trọng.
Có thể bạn thích?