Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:094 474 8468

Cuộc thi "Chúng tôi là Kiểm sát viên" năm 2018

Bản tin KSTV
25/07/2018
Cuộc thi "Chúng tôi là Kiểm sát viên" năm 2018 của VKSND tỉnh Gia Lai. Cuộc thi tìm hiểu về Bộ luật dân sự, Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.
Có thể bạn thích?