Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:094 474 8468

Cuộc rượu tương tàn

Bảo vệ pháp luật
12/06/2018
Câu chuyện để lại nhiều bài học về lối sống và cách ứng xử trước những mâu thuẫn trong cuộc sống. Và đối với những cán bộ, KSV là bài học tăng cường trách nhiệm công tố trong hoạt động điều tra, gắn công tố với hoạt động điều tra.
Có thể bạn thích?