Quay lại Tạp chí Kiểm sát
Hotline:0819.383.555

Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hàng loạt chứng chỉ bồi dưỡng với công chức, viên chức

Bản tin Kiểm sát
Nguyễn Nho - Đức Tài 04/06/2021
Kiemsat.vn - Bộ Nội vụ đề xuất bỏ hàng loạt chứng chỉ bồi dưỡng với công chức, viên chức
Có thể bạn thích?